Trifium over asbest

Asbest is de verzamelnaam van een aantal natuurlijk op de aarde voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Het bijzondere is dat de bundels van vezels makkelijk in de lengte kunnen splijten tot steeds dunnere naaldvormige vezels, terwijl de lengte gelijk blijft. Deze microscopisch kleine vezels kunnen bij inademing tot diep in de longen doordringen. Dit kan ongemerkt gebeuren, omdat ze onzichtbaar en reukloos zijn. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels.

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken in wegen, gebouwen en daken, en ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen of bewerken. Alleen een geaccrediteerd laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Er zijn wereldwijd meer dan 3500 verschillende soorten producten waar asbest in verwerkt is.

 

Asbestsoorten

Serpentijnen (gekrulde vezels)
 • chrysotiel (wit asbest)
Amfibolen (staafvormige vezels)
 • Crocidoliet (blauw asbest)
 • Actinoliet-tremoliet (groen asbest)
 • Amosiet (bruin asbest)
 • Anthophylliet (grijs asbest)
Procentueel gebruik van asbestsoorten in toepassingen
 • Chrysotiel 85%
 • Crocidoliet 10%
 • Amosiet 5%.

Eigenschappen van asbest

 • grote hittebestendigheid
 • slijtvast
 • groot elektrisch isolerend vermogen
 • bestand tegen zuren en logen
 • sterk en flexibel
 • thermisch- elektrisch- en geluidsisolerend
 • gemakkelijk te winnen
 • eenvoudig te verwerken
 
Test Image

Asbest in woningen

In veel woningen van voor 1993 is asbesthoudend materiaal toegepast in de vorm van brandwerende platen, vensterbanken en vloerbedekking. Vaak gaat het om hechtgebonden materialen, dit betekent dat de asbestvezels vastzitten in het materiaal en niet makkelijk vrij kunnen komen.

Alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens boren, zagen of schuren. Soms is in woningen niet-hechtgebonden asbest toegepast, bijvoorbeeld in de onderlaag van sommige (oudere) vinylzeilen, plafondbeplating in de cv-ruimten of bovenlichtpanelen boven brandwerende deuren (cv-ruimte of trapkast). Als deze toepassingen worden verwijderd kunnen makkelijk vezels vrijkomen. Asbestvezels kunnen enige tijd in de lucht blijven zweven. Na verloop van tijd dalen de vezels neer, maar ze kunnen door beroering van de lucht ook weer opdwarrelen.

 

Omgaan met asbest

Belangrijk is om voldoende geïnformeerd en zorgvuldig met asbest om te gaan. Boor, schuur of zaag daarom niet in asbesthoudend materiaal! Asbesthoudende vloerbedekking kan het beste gewoon blijven liggen, behalve wanneer het is versleten of beschadigd. Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal moeten maatregelen worden genomen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen (impregneren) of laten verwijderen van het materiaal. Hierover kunnen wij u verder informeren.

 
Risico's van asbest

Risico’s van asbest

In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo'n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest. Wanneer u regelmatig in contact komt met asbest (beschadigd), kan dat voor gezondheidsrisico's zorgen.Asbestvezels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Bij de risico's van asbest gelden de volgende belangrijke kanttekeningen:
 • Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de heersende inzichten niet gevaarlijk.
 • Het gevaar neemt af naarmate het aantal ingeademde vezels (= de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
 • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan een dragermateriaal (zoals niet-verweerd asbestcement) kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.