Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer een gebouw of object van voor het bouwjaar 1993 gesloopt of gerenoveerd wordt. In gebruik situaties kan het voorkomen dat asbesthoudende materialen niet per se verwijderd hoeven worden. Om de drie jaar moet vanuit ARBO de eventuele aanwezige asbesthoudende materialen gemonitord worden. Als bij een driejaarlijkse controle blijkt dat er maatregelen genomen moet worden zal Trifium haar opdrachtgever hierover adviseren. Er zijn diverse typen van asbestinventarisatie. Het hangt er maar net vanaf wat u wilt of moet. Zo kan het zijn dat er een volledige asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd als u plannen heeft om een pand te gaan slopen of te verbouwen.

Een andere optie is de globale asbestinventarisatie type 0. Een globale asbestinventarisatie geeft u een overzicht van de (eventuele) aanwezigheid van asbest. Een dergelijk onderzoek zou bij koop of verkoop van een pand aan de orde kunnen zijn.

Een ander optie kan een asbestinventarisatie op risico's worden uitgevoerd. Hiermee krijgt u inzicht in het risico van (eventueel) aanwezig asbest voor de gebruikers van een gebouw. Het rapport met de asbestinventarisatie bevat een voorstel voor de aanpak (verwijderen of afschermen) voor het beheersen van de risico.

Naast een asbestinventarisatie kunnen wij onze opdrachtgevers bijstaan bij begeleiding, directievoering en toezicht bij asbest verwijdering werkzaamheden, uitvoeren van risicobeoordeling (verontreinigingsonderzoek) conform de NEN 2991 en projectleiding.

Door jarenlange ervaring hebben wij expertise opgebouwd zowel op het gebied van grootschalige als kleinschalige projecten op het gebied van asbestinventarisatie.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen met een van onze adviseurs neem dan contact met ons op.