Asbest herkennen

Asbest is de verzamelnaam van een aantal natuurlijk op de aarde voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Het bijzondere is dat de bundels van vezels makkelijk in de lengte kunnen splijten tot steeds dunnere naaldvormige vezels, terwijl de lengte gelijk blijft. Deze microscopisch kleine vezels kunnen bij inademing tot diep in de longen doordringen. Dit kan ongemerkt gebeuren, omdat ze onzichtbaar en reukloos zijn. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels.

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfcementplaten. Het kan daarom ook voorkomen in gebouwen en woningen. U kunt materiaal met asbest herkennen aan de vezelachtige structuur.

Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het asbesthoudend materiaal, zoals cement. Hierdoor kunt u de hechtgebonden asbest herkennen.

Een aanwijzing of het om asbest zou kunnen gaan is ook het tijdvak waarin het materiaal is toegepast. Asbest herkennen kan ook als u weet in welke producten vaak asbest is verwerkt, dat kan helpen bij asbest herkennen en vast te stellen of het asbest zou kunnen zijn.

Definitief uitsluitsel of het materiaal ook werkelijk asbest is kan echter alleen door door geaccrediteerde laboratorium worden vastgesteld. Bovendien is dit de enige manier om vast te stellen om welke soort asbest het gaat, en of er meerdere soorten door elkaar in het materiaal zijn verwerkt.

Wilt u uw woning of gebouw laten inspecteren op asbest? Vraag dan online een inspectie van Trifium aan.